Законодавство

Туристична Асоціація України

Нормативно-правові акти

  • Закони України

Закон України "Про туризм"

Закон України "Про курорти"

  • Укази Президента України

 Указ Президента України "Про День туризму" 

  • Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 747 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р "Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991  "Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 922-р "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №997 "Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 388 "Про утворення Координаційної ради з питань туристичної діяльності"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 200-р "Про схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р "Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 №470 "Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №803 "Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 507 "Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 1088-р "Про схвалення Стратегії  розвитку  туризму  і курортів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 №297 "Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 298-р "Про затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 390-р "Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму"

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05. 2001 № 562 "Про затвердження Порядку створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 № 1576 "Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних"  

Накази МЕРТ

Наказ Мінекономрозвитку від 08.01.2019 № 14 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів", затверджений в Мін'юсті 25.01.2019 за № 101/33072

Наказ Мінекономрозвитку від 05.03.2019 №346 "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2019 році"

Наказ Мінекономрозвитку від 30.11.2018 № 1807 "Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Мінекономрозвитку на 2019 рік

Наказ Мінекономрозвитку від 25.05.2018 №725 "Про внесення змін до складу Ради туристичних міст і регіонів"

Наказ Мінекономрозвитку від 28.12.2017 №1902 "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2018 році"

Наказ Мінекономрозвитку від 29.11.2017 № 1736 "Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатами вимог Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 991, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на 2018 рік"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.08.2017 № 1263 “Про утворення робочої групи з питань статистики у сфері туризму та курортів”

Наказ Мінекономрозвитку від 01.08.2017 №1149 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розвитку сталого туризму в Карпатському регіоні"

Наказ Мінекономрозвитку від 14.07.2017 № 1022 "Про утворення робочої групи з питань знакування та маркування маршрутів активного туризму"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.06.2017 № 958 “Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року у 2017 році”

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.01.2017 № 40 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 09.09.2016 № 204 "Про утворення Ради туристичних міст і регіонів"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.09.2016 № 1654 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ туризму та курортів місцевої державної адміністрації"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.04.2016 № 733 "Про наукову раду з туризму та курортів"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.08.2016 № 1400 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства інфраструктури України"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.04.2016 № 733 «Про наукову раду з туризму та курортів»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.09.2016 №1654 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ туризму та курортів місцевої державної адміністрації"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2016 № 267 «Про утворення комісії із встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» 

  • Інші нормативно-правові акти

Спільний наказ Державної туристичної адміністрації України та Державного комітету статистики України від 12.11.2003 № 142/394  "Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності"

Наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 16.03.2004 р. №19 «Про затвердження Правил користування готелями  й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2004 № 1124 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 0504 "Туризм"

Наказ Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 № 83 "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124 "Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи"

Наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 06.06.2005 р. № 50 «Про затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання»

Наказ Міністерства Інфраструктури № 28 від 23.01.2012 р. «Про затвердження форми свідоцтва про встановлення категорії готелю»

Наказ МНС України від 12.06.2012 № 891 "Про затвердження Порядку проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань"