Новини ТАУ

Туристична Асоціація України

Туристичною асоціацією України спільно з партнерами - Українською асоціацією пригодницького та екотуризму й Тренінговим агентством «ASK» - розпочато реалізацію довгострокових проектів "Розвиток території через туризм" (дослідження, інструменти, ресурси для забезпечення розвитку населеного пункту як туристичного центру). Метою даного проекту є перетворення населеного пункту на конкурентоспроможний туристичний центр через запровадження публічно-приватного партнерства.
Пріоритети Проекту:
1. Розроблення стратегічних документів (стратегії, плани, програми, дорожні карти розвитку туризму) та супровід впровадження, включаючи:
- аналіз наявних туристичних, людських, інфраструктурних, фінансових ресурсів;
- моніторинг потоків відвідувачів населеного пункту та кількості грошових коштів, принесених ними до бюджету;
- вироблення цілей і стратегій розвитку туризму в конкретному населеному пункті, в тому числі – розбудови його інфраструктури, маркетингу населеного пункту на внутрішньому та міжнародному ринках;
- перетворення кожної стратегії на план конкретних дій.
2. Організація та проведення тренінгів, семінарів, майстер-класів з питань розвитку туризму, підвищення ефективності туристичного бізнесу, тощо.
3. Юридичний та маркетинговий супровід розвитку туризму в населеному пункті, зокрема:
- юридичне консультування реалізації бізнес-ідей і проектів державно-приватного партнерства, проектів донорської допомоги;
- маркетингове консультування з питань брендінгу та іміджу населеного пункту як туристичного центру, просуванні його на внутрішньому та міжнародному ринках (у тому числі - підтримка туристичного продукту міста на сайті ТАУ, сайті міста та всіх популярних соціальних мережах).
4. Пошук донорів, розроблення та подача грантових заявок проектів:
- облаштування загальної та спеціальної інфраструктури населеного пункту;
- навчання місцевого населення та переселенців основам туристичного підприємництва;
- розвитку місцевого туристичного потенціалу, в тому числі – ремісництва, пам'яток історії та культури, національних традицій;
- популяризації території;
- організації інформаційних турів для представників місцевої громади.