"Місто: Розвиток через туризм"

Туристична Асоціація України

Проєкт є спільною ініціативою Туристичної асоціації України  та тренінгового агентства „ASK”, що спрямована на туристичний розвиток малих і середніх міст, сіл і селищ України, трансформацію туристичного простору України https://www.facebook.com/tau.org.ua

 

Мета Проєкту – перетворення населених пунктів України на конкурентоспроможні на внутрішньому та міжнародному ринках туристичні центри (дестинації) через запровадження публічно-приватного партнерства.

 

Учасниками Проєкту можуть стати:
- малі та середні міста України;
- села та селища України;
- природні національні парки України;
- великі туристичні атракції.

 

У межах Проєкту пропонуємо:
- консультування та розроблення стратегічних документів з розвитку туризму в населеному пункті (стратегій, планів, програм розвитку туризму);
- створення територіального представництва, відповідального за координацію зацікавлених у розвитку туризму учасників ринку;
- брендування та просування населеного пункту як туристично привабливого центру (дестинації);
- координація інфраструктурних проектів;
- проведення навчань з розвитку туризму в населеному пункті та підвищення ефективності туристичного бізнесу;
- консультування з питань започаткування туристичного бізнесу та розвитку туризму в населеному пункті.