Загальна інформація

Туристична Асоціація України

Всеукраїнська громадська організація - Туристична Асоціація України - створена в квітні 1998 році на підставі законів України "Про туризм" і "Про об'єднання громадян". Засновниками цього професійного об'єднання є трудові колективи провідних підприємств туристичної галузі нашої держави.
Головна мета Асоціації - об'єднання зусиль працівників туристичної та суміжних галузей для спільних дій по захисту своїх законних прав, задоволенню професійних і соціальних інтересів, сприяння розвитку туризму в Україні, у тому числі збереженню й захисту культурної спадщини України.
Асоціація відкрита для тих, хто підтримує її мету та визнає Статут. Виходячи з цього, в Асоціації передбачено колективне та індивідуальне членство.
Асоціація діє за територіальним принципом. Основою Асоціації є регіональні осередки, що створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за наявності понад трьох колективних членів Асоціації. Індивідуальні члени входять до регіональних осередків за місцем роботи чи проживання.
Нині ТАУ об'єднує понад 150 провідних туристичних підприємств, що репрезентують практично всі регіони України.
Серед них: провідні туроператори та турагенти; готельні комплекси; авіакомпанії; навчальні заклади; спеціалізовані засоби масової інформації; санаторно-курортні об`єднання; професійні об`єднання у сфері туризму; іноземні туристичні компанії.

Всі вони – справжні лідери туристичного бізнесу, що активно впливають на формування та розвиток вітчизняного ринку туристичних послуг.

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про підтримку розвитку туризму в Україні


З метою стимулювання розвитку туризму в Україні, підтримки вітчизняних суб'єктів туристичної діяльності, створення сучасної туристичної індустрії та зважаючи на міжнародну практику залучення громадських організацій до участі в розбудові туристичної галузі,

п о с т а н о в л я ю:

1. Підтримати пропозицію Туристичної асоціації України щодо її активної участі у вирішенні питань розвитку туристичної галузі, зокрема:
проведенні моніторингу основних напрямів розвитку туризму; розробленні стандартів у сфері туристичних послуг, проведенні сертифікації та атестації туристичних підприємств, здійсненні контролю виконання ними умов та правил прийому і обслуговування туристів;
підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань туризму; забезпеченні захисту прав суб'єктів туристичної діяльності та туристів; диверсифікації туристичної діяльності з метою створення додаткових робочих місць, сприяння зайнятості населення; організації підготовки та перепідготовки кадрів для підприємств туристичної індустрії;
розширенні та зміцненні міжнародного співробітництва в галузі туризму, сприянні виходу вітчизняних суб'єктів туристичної діяльності на світовий ринок туристичних послуг; організації інформаційної, рекламної та виставкової діяльності з питань туризму; відзначенні юридичних та фізичних осіб, які зробили значний внесок у розвиток туристичної галузі.

2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям:
сприяти розвитку ринку туристичних послуг, створювати рівні можливості на ньому для всіх суб'єктів підприємництва незалежно від форми власності;
надавати підтримку Туристичній асоціації України, іншим громадським організаціям у здійсненні ними діяльності щодо розвитку туризму.

3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України систематично висвітлювати питання розвитку туристичної галузі, організувати випуск високоякісного інформаційно-довідкового матеріалу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2001 року N127/2001