Напрями діяльності

Туристична Асоціація України

Основні напрями діяльності ТАУ:

 

 1. Участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань туризму та лобіювання інтересів галузі;
 2. Забезпечення захисту прав суб'єктів туристичної діяльності та туристів;
 3. Популяризація та просування національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках послуг;
 4. Формування позитивного іміджу України як туристичної держави;
 5. Забезпечення раціонального використання та збереження природних та історико-культурних ресурсів туризму, у тому числі збереженню й захисту культурної спадщини України;
 6. Налагодження співпраці з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними туристичними організаціями, асоціаціями;
 7. Організація наукових досліджень в сфері туризму;
 8. Всебічне сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації туристичних кадрів.

 

Конкретні реалізовані справи ТАУ:

 

 • поновлення в законодавчому порядку ліцензування всіх видів туристичної діяльності;
 • визначено базою оподаткування ПДВ за ставкою у розмірі 20 відсотків у зарубіжному туризмі комісійну винагороду (маржу);
 • підготовлено та видано добірку нормативно-правових актів та інструктивних матеріалів з питань оподаткування та бухгалтерського обліку суб'єктів туристичного підприємництва;
 • вперше в Україні систематизовано та видано друком п'ятитомне офіційне видання нормативно-правових актів "Туризм в Україні";
 • за ініціативи та активної участі членів Асоціації розроблено проект Туристичного кодексу України, а також подані пропозиції до проекту Податкового кодексу України;
 • започатковано в 1998 році Всеукраїнську туристичну професійну програму "Кришталевий лелека", мета якої сприяння розвитку та підвищенню ефективності туристичної галузі України, популяризація національного туристичного продукту та визнання професійних здобутків у туристичній і суміжних галузях;
 • найбезпосередніша участь у розробці Концепції Державної програми розвитку туризму в Україні до 2010 року, затвердженої Національною радою по туризму;
 • розробка Основних напрямів розвитку туризму в Україні до 2010 року, схвалених Указом Президента України 10 серпня 1999 року;
 • проведено розширене засідання Виконкому Ради ТАУ разом з керівництвом Держкоммолодьспорттуризму та Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму, де схвалено конкретні пропозиції щодо радикального вирішення проблем в'їзного туризму;
 • за поданням Асоціації скасовано ряд дискримінаційних відомчих нормативно-правових актів колишнього керівництва Держкомтуризму, виданих з грубим порушенням норм чинного законодавства, щодо запровадження "нового порядку в'їзду іноземних туристів в Україну"; підготовлено та внесено на розгляд профільного Комітету Верховної Ради України аргументований пакет документів (законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", пояснювальну записку, порівняльну таблицю тощо) щодо відміни екскурсійно-туристичного збору в порядку законодавчої ініціативи;
 • створено Загальноукраїнський благодійний фонд підтримки розвитку дітей, метою якого є оздоровлення та фізичне виховання дітей (заснований ТАУ спільно з Національним олімпійським комітетом України, 2002р.);
 • реалізація міжнародних/грантових проєктів;
 • організація науково-практичних конференцій, цільових навчальних семінарів з актуальних проблем розвитку галузі.

 

І це далеко не повний перелік корисних справ ТАУ, про які добре знає широкий загал туристичної громадськості України.