Критерії визначення переможців номінацій

Туристична Асоціація України

Номінація № 1 "За активний розвиток в'їзного туризму"

 1. Обсяги туристичної діяльності.
 2. Кількість партнерів.
 3. Участь в обслуговуванні важливих для України міжнародних заходів.
 4. Динамізм розвитку підприємства (у т. ч. інвестиції в розвиток власної матеріально-технічної бази).
 5. Просування власного турпродукту на іноземний ринок.
 6. Участь у громадських і професійних об'єднаннях.

 

Номінація № 2 "За активний розвиток внутрішнього туризму"

 1. Обсяги туристичної діяльності.
 2. Кількість маршрутів, та їх тематична різноманітність.
 3. Соціальна спрямованість туристичного продукту.
 4. Наявність власної матеріально-технічної бази та її використання.
 5. Популяризація внутрішнього турпродукту.
 6. Якість обслуговування туристів і екскурсантів.
 7. Участь в екологічних програмах і збереженні історико-культурної спадщини.
 8. Участь у громадських і професійних об’єднаннях.

 

Номінація № 3 "Краща екскурсія"

 1. Відповідність вимогам державних стандартів.
 2. Актуальність і оригінальність теми.
 3. Високий науковий рівень виконання.
 4. Відповідність мети та завдань сучасним потребам суспільства.
 5. Пізнавально-виховна значимість.
 6. Доступність, популярність викладу, естетичність і художність.
 7. Поширення історико-краєзнавчих знань серед населення.

 

Номінація № 4 "Вітчизняна "Мекка" (Перлина) туризму"

 1. Частка та роль регіону (населеного пункту, туристичного центру) в обсягах загальнодержавного туристичного потоку.
 2. Рівень туристичної інфраструктури та її розбудова.
 3. Стан збереженості природоохоронних та історико-культурних об'єктів, їх використання в системі туристично-екскурсійного обслуговування.
 4. Популяризація місцевого туристичного потенціалу.
 5. Участь в реалізації державних і регіональних програм розвитку туризму.

 

Номінація № 5 "Кращий вітчизняний курорт"

 1. Рівень туристичної інфраструктури та її розбудова.
 2. Рекреаційна цінність курорту.
 3. Стан збереженості природного довкілля та історико-культурних пам’яток.
 4. Популяризація місцевого рекреаційно-туристичного потенціалу.
 5. Популярність серед рекреантів.
 6. Участь у реалізації державних і регіональних програм розвитку рекреації та туризму.

 

Номінація № 6 "Кращий санаторно-курортний заклад"

 1. Обсяги виробничої діяльності.
 2. Соціальна спрямованість туристичного продукту.
 3. Наявність власної матеріально-технічної бази та її використання.
 4. Ефективність програмних лікувально-оздоровчих і туристично-екскурсійних заходів та якість обслуговування відпочиваючих.
 5. Участь у державних і регіональних програмах рекреаційної адаптації населення.
 6. Пропаганда та популяризація здорового способу життя.

 

Номінація № 7 "За новаторство у створенні українського турпродукту"

 1. Новизна, оригінальність і унікальність турпродукту.
 2. Соціальна та політична значимість обраного напрямку діяльності для України.
 3. Відповідність потребам суспільства (орієнтація на задоволення сучасних потреб населення України).
 4. Використання прогресивних технологій в обслуговуванні туристів.
 5. Впровадження інновацій.
 6. Участь у громадських професійних об'єднаннях.

 

Номінація № 8 "За досягнення у розвитку регіонального туризму"

 1. Ефективність використання наявного природно-рекреаційного потенціалу.
 2. Різноманітність транспортної ін¬фраструктури та інфраструктури послуг.
 3. Наявність різноманітних туристсько-екскурсійних маршрутів, що висвітлюють історію регіону.
 4. Охорона довкілля та пам'яток старовини.
 5. Обсяг коштів, що виділяються на розвиток туризму в регіоні.
 6. Участь у туристичних салонах.
 7. Чисельність туристів, які відвідали регіон.
 8. Пропаганда регіону та його туристичного потенціалу в Україні та за її межами.

 

Номінація № 9 "За досягнення з підготовки туристичних кадрів"

 1. Стаж і досвід діяльності в галузі туристичної освіти України.
 2. Наявність державної акредитації.
 3. Науково-методичне забезпечення процесу підготовки спеціалістів туристичної галузі.
 4. Внесок у наукове забезпечення розвитку вітчизняної туристичної галузі.
 5. Внесок у вітчизняну туристичну освіту, поширення та популяризація туристичних знань серед населення України.
 6. Участь у масових туристичних заходах.
 7. Участь у громадських і професійних об’єднаннях.

 

Номінація № 10 "Кращий готель"

 1. Наявність сертифікату якості.
 2. Рівень матеріально-технічної бази та її відповідність міжнародним вимогам.
 3. Рівень завантаженості готелю.
 4. Перелік основних і додаткових послуг та їх якість.
 5. Рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу, система його навчання.
 6. Рейтинг готелю серед вітчизняних та іноземних туроператорів.
 7. Участь у громадських і професійних об’єднаннях.

 

Номінація № 11 "Найгостинніший туристичний ресторан"

 1. Наявність сертифікату відповідності.
 2. Рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу, система підвищення кваліфікації.
 3. Участь підприємства харчування у кулінарних вітчизняних і зарубіжних фестивалях та ярмарках, конкурсах майстерності.
 4. Популярність серед туроператорів, вітчизняних та іноземних туристів.
 5. Відповідність меню національним смакам туристів.
 6. Візитка підприємства харчування - ексклюзивні "фірмові" страви.
 7. Створення національних туристичних програм (національна кухня, фольклорні шоу-програми, сувенірна продукція тощо).

 

Номінація № 12 "Кращий туристичний перевізник"

 1. Географія маршрутів.
 2. Обсяги туристичних перевезень.
 3. Різноманітність пропозиції основних і додаткових послуг.
 4. Зручність і простота технології надання послуг, система заохочень для турфірм-партнерів.
 5. Якість і культура обслуговування.
 6. Рейтинг партнерської надійності.

 

Номінація № 13 "Авіакомпанія – надійний партнер туризму"

 1. Географія маршрутів.
 2. Обсяги туристичних перевезень.
 3. Різноманітність пропозиції основних і додаткових послуг.
 4. Зручність і простота технології надання послуг, система заохочення для турфірм-партнерів.
 5. Якість і культура обслуговування.
 6. Рейтинг партнерської надійності.

 

Номінація № 14 "Надійний страховий партнер туризму"

 1. Позитивна динаміка обсягів страхової діяльності.
 2. Частка пакету страхових послуг для туризму в загальному обсязі діяльності.
 3. Різноманітність пропозиції на ринку страхових послуг в туризмі.
 4. Ступінь охоплення споживацького ринку в туризмі (кількість турфірм-партнерів і чисельність застрахованих туристів).
 5. Форми та методи роботи з турфірмами-партнерами.
 6. Зручність користування системою асистантських послуг.
 7. Надійність страхових послуг.
 8. Благодійницька та спонсорська діяльність.

 

Номінація № 15 "Іноземне посольство, що активно сприяє українському туризму"

 1. Місце туризму в діяльності посольства.
 2. Сприяння збільшенню іноземного туристичного потоку в Україну.
 3. Рівень консультативної та практичної допомоги туроператорам і туристам.
 4. Популяризація туристичного потенціалу України серед своїх співвітчизників.

 

Номінація № 16 "Посольство України, що активно сприяє розвитку туризму”

 1. Місце туризму в діяльності посольства.
 2. Сприяння розвитку міжнародних туристичних зв'язків України та збільшенню туристичних потоків.
 3. Рівень консультативної та практичної допомоги туроператорам і туристам.
 4. Кількість акцій, присвячених туризму, в діяльності посольства (організація або участь).
 5. Популяризація туристичних можливостей України.
 6. Рейтинг серед вітчизняних та іноземних туроператорів.

 

Номінація № 17 "Кращий вітчизняний туристично-виставковий захід"

 1. Оптимальність вибору місця та терміну проведення.
 2. Кількість експонентів.
 3. Рівень організації.
 4. Регулярність проведення.
 5. Внесок у популяризацію вітчизняного турпродукту на міжнародному туристичному ринку.
 6. Ефективність заходу.

 

Номінація № 18 "Кращий інформаційно-рекламний матеріал про Україну"

 1. Різноманітність у використанні рекламних носіїв.
 2. Інформативність матеріалів.
 3. Актуальність та оперативність інформації.
 4. Діапазон використання.
 5. Єдність стильового вирішення пакету.
 6. Ефективність використання.

 

Номінація № 19 "Кращий туристичний фільм про Україну"

 1. Актуальність і новизна сценарію.
 2. Оригінальність режисури та операторська майстерність.
 3. Якість кінематографічного матеріалу.
 4. Популяризація туристичного потенціалу України.

 

Номінація № 20 "За пропаганду туризму в засобах масової інформації"

 1. Оригінальність авторського підходу.
 2. Інформативність матеріалів, їх актуальність та оперативність.
 3. Аутентичність творчого виконання.
 4. Популяризація туристичних можливостей України.
 5. Різноманітність форм і методів пропаганди туризму.
 6. Якість художнього оформлення.
 7. Популярність серед читацької (глядацької) аудиторії.
 8. Знання проблематики туризму.

 

Номінація № 21 "Кращий інвестиційний проект"

 1. Оригінальність, новизна та перспективність проекту.
 2. Реальність механізмів втілення інвестиційного проекту.
 3. Економічна ефективність (період окупності, прибутковість, рентабельність тощо).
 4. Соціальна орієнтованість і значимість проекту.
 5. 5. Привабливість проекту для внутрішніх та іноземних інвесторів.